Máy đánh bóng rung ra đời giúp cho việc xử lý bavia, ba zớ trở nên dễ dàng và hiệu quả với chi phí đầu tư cũng như chi phí cho hoạt động rất thấp. Sử dụng dá đánh bóng kết hợp với máy đánh bóng rung và hóa chất đánh bóng, đánh bavia, ba zớ sẽ tạo ra bề mặt sản phẩm sáng bóng và nhẵn theo yêu cầu của từng công đoạn.