Đá nhựa PCM
prev
  • Đá nhựa PCM
next

Mã: PCM

Đặt hàng

Đá đánh trung PCM ( Medium Finish)

   size / mm

   d    x     h

  10   x    10

  15   x    15

  20   x    20

  25   x    25

  30   x    30

  35   x    35

  40   x    40

  45   x    45

( #0.5~#1.0)

...