Đá PCR
prev
  • Đá PCR
next

Mã: PCR

Đặt hàng

Giá:  Liên Hệ

Đá đánh trung PCR ( Rough Finish)

   size / mm

   a    x     l

   3    x     3

   4    x     4

   5    x     5

   8    x     8

  10   x    10

  15   x    15

  20   x    20

  25   x    25

  30   x    30

  35   x    35

  40   x    40

  45   x    45

( #0.5~#1.0)