Đá TAG
prev
  • Đá TAG
next

Mã: TAG

Đặt hàng

Đá đánh bóng tinh TAG ( Glossy Finish )

Thông số kỹ thuật :

  a  x  l

 4  x  (5~6)

 6  x  (4~8)

 8  x  (8~10)

10  x  10 # 1

12  x  12 # 1.5

18  x  18 # 1.5

25  x  25 # 1.5

...