Hạt thép S
prev
  • Hạt thép S
next

Mã:

Đặt hàng

..

Thông số kỹ thuật

Thành phần hóa học hạt thép S

Độ cứng hạt thép S

Hạt thép Sa