Hạt thủy tinh đánh bóng ,phun tẩy bề mặt
prev
  • Hạt thủy tinh đánh bóng ,phun tẩy bề mặt
next

Mã:

Đặt hàng

Giá:  Liên Hệ

Hạt thủy tinh GB3 ( Glass Bead )

Thông số kỹ thuật :

độ cứng 5.5(Moh)

thành phần cấu tạo :

SiO2       72.5%           Mg0    3.3%

Al2O3     0.4%             Na2O  13.7%

CaO        9.8%             K2O   0.1%

FeO & Fe2O3 0.2%          

GB3 425-850 ( Microns)

GB4 250-425 ( Microns)

GB6 180-300 ( Microns)

GB8 150-250 ( Microns)

GB9 106-212 ( Microns)

GB10 75-150 ( Microns)

GB11 53-106 ( Microns)

GB12 45-90   ( Microns)

GB13 0- 45   ( Microns)

Hạt thủy tinh GB3 ( Glass Bead )