www.abrasivehhp.com

 HAN HOAN PHAT CO.,LTD

SPECIALIZE IN SUPPLIES TO CLEAN, POLISH, AND TREAT WEAR OF MATERIALS

Tin Tức

Tư vấn xử lý mài mòn, làm sạch và đánh bóng kim loại

Ngày Đăng: 2016-10-08 21:07:51

Specialize in supplies to clean, polish, and treat wear of metals

More
Online assisstance

TECHNICAL SUPPORT

097 997 1163

kieuhan.hhp

SALES SUPPORT

097 997 1163

kieuhan.hhp

Video

Sponsorship Levels and Benefits

">

HAN HOAN PHAT CO.,LTD

    Address: 408-C3, Vu Hong Pho Str, Quarter 5, An Binh Ward
    Bien Hoa City, Dong Nai Province
    Tel: 061 3838 558 - Fax: 0613838 559
Mobile: 0979.971.163 - Tax: 3602953478
Email: [email protected] - [email protected]
Website: http://hanhoanphat.com - http://abrasivehhp.com

Designed by CLE Việt Nam